INTENSIVKURS

INTENSIVKURS FOR FRITIDSBÅTSKIPPERSERTIFIKAT

Kurset gjennomgår pensumet for å søke Sjøfartsdirektoratet om Fritidsbåtskippersertifikat.
Dette sertifikatet gir deg rett til å være fører av fritidsbåt fra 15 og opptil 24 m. i fartsområde stor kystfart. Benevnelsen på sertifikatet er D5L.

Etter endt kurs vil du delta på skriftlige eksamener hos oss. Forutsatt at du består disse prøvene vil vitnemålet med vedlagt helseattest, erklæring om fartstid samt passfoto sendes Sjøfartsdirektoratet for å få løst sertifikatet. Når det gjelder helse: Du må ikke være fargeblind!
Fartstiden som bl.a. aksepteres er at du har vært eier, eller regelmessig bruker av fritidsbåt over 8 meter i mer enn 3 år. For utfyllende info se hjemmesiden til Sjøfartsdirektoratetwww.sjofartsdir.no Er dette vanskelig å dokumentere kan du "kjøre opp" hos oss.

Norsk Maritim Skole as er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og er medlem av Foreningen Norske Båtskoler. Vi har holdt på siden 1987 og kundelisten vår omfatter bl.a. Styret i Norboat, Redningsselskapet i Moss, Østfold Politidistrikt m.fl.

Våre intensivkurs strekker seg over 2 uker hvor undervisningen foregår på alle hverdager på dagtid.. Våre intensivkurs avholdes på de mest forskjellige steder, så du får ta en titt på TERMINLISTEN for å finne ut hvor kursene blir kjørt.

Vi kan imidlertid også arrangere intensivkurs på de steder det måtte være ønskelig under forutsetning av at det er et tilstrekkelig antall deltakere som er interessert. Ta kontakt med oss for å drøfte et opplegg. Stedet slike kurs skal avholdes må nødvendigvis ha et brukbart overnattingssted for vår instruktør samt et kurslokale som inspirerer til aktive kursdager.

Alt materiell er inkludert i våre kurspriser, så vel lærebok som kart. Du må imidlertid selv holde deg med vanlig utstyr for å ta notater, en parallellforskyver samt passer. En vanlig god kalkulator er også godt å ha.

Norsk Maritim Skole as har gode og motiverte instruktører, har god økonomi og tilfredsstiller det offentliges krav til denne typen undervisning. Vi må tillate oss å fremheve at vi har meget gode eksamensresultater for våre deltakere. En av grunnen til dette er at våre kurselever sees på som kunder, og vi føler det da som vår plikt å levere et produkt som er førsteklasses.


Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS