KVELDSKURS

 

FRITIDSBÅTSKIPPERSERTIFIKAT

Kurset gjennomgår pensumet for å søke Sjøfartsdirektoratet om Fritidsbåtskippersertifikat D5L.
Dette sertifikatet gir deg rett til å være fører av fritidsbåt fra15 til 24 meter i fartsområde stor kystfart.
Inkludert i vårt kursopplegg er foruten den teoretiske undervisningen i klasserom, også instrumentkurs, samt førstehjelpskurs. Er du interessert i mer opplysninger om disse kursene klikker du deg inn på aktuell side.

Etter endt kurs vil du delta på skriftlig eksamen hos oss. Forutsatt at du består disse prøvene vil vitnemålet med vedlagt helseattest, erklæring om fartstid samt passfoto sendes Sjøfartsdirektoratet for å få løst sertifikatet. Når det gjelder helse: Du må ikke være fargeblind!
Fartstiden som bl.a. aksepteres er at du har vært eier, eller regelmessig bruker av fritidsbåt over 8 meter i mer enn 3 år. For utfyllende info se Sjøfartsdirektoratets hjemmeside:www.sjofartsdir.no. Er dette vanskelig å dokumentere kan du "kjøre opp" hos oss.

Norsk Maritim Skole as er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og er medlem av Foreningen Norske Båtskoler. Og vi har holdt på siden 1987. Kundelisten omfatter bl.a. Redningsselskapet i Moss, Østfold Politidistrikt, Styret i Norboat, osv.

Vi kjører kurs på kveldsbasis over det meste av Østlandet, hvis du ser på terminlisten finner du ut hvor og når slike kurs kjøres.

Passer ikke tidspunktene, eller du bor på et annet sted i landet vil kanskje et intensivkurs være det riktige for deg. Igjen, - se på terminlisten.

Alt materiell er inkludert i våre kurspriser, så vel lærebok som kart. Du må imidlertid selv holde deg med vanlig utstyr for å ta notater, en parallellforskyver samt passer. En vanlig god kalkulator er også godt å ha.

Norsk Maritim Skole as har gode og motiverte instruktører, har god økonomi og tilfredsstiller det offentliges krav til denne typen undervisning. Vi må tillate oss å fremheve at vi har meget gode eksamensresultater for våre deltakere. En av grunnen til dette er at våre kurselever sees på som kunder, og vi føler det da som vår plikt å levere et produkt som er førsteklasses.

Skulle man mot formodning være uheldig å stryke på prøven, vil man kunne delta på vårt neste kurs uten at det koster noe ekstra. (Unntatt er instrumentkurset). Dette er vår garanti til deg.


Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS