”WORLD WIDE”

Versjoner og kvalifikasjonskrav ICC

Versjoner ICC sertifikat

ICC sertifikat finnes i forskjellige versjoner, med tilhørende rettigheter og begrensninger;

  • Fører av motorfartøy i kystfart, og/eller

  • Fører av seilfartøy i kystfart

  • Fører av fartøy i kanalfart (utstedes ikke i Norge)

I Norge tilbys kun ICC sertifikat med rettigheter til å føre motorfartøy og/eller seilfartøy i kystfart.

Norsk Maritim Skole as er godkjent sensor for alle variantene.

Kvalifikasjonskrav ICC sertifikat

Utsteder av ICC er Norsk Test. For å kvalifisere til ICC må følgende krav oppfylles:

Du må være Norsk statsborger eller bosatt i Norge, amerikansk statsborger eller statsborger i land som ikke er medlem av de Forente Nasjoners Økonomiske Kommisjon for Europa

  • Fylt 16 år

  • Kvalifiserer til å få utstedt norsk båtførerbevis eller inneha gyldig kvalifikasjonsbevis

  • Oppfylle kravene til praktisk prove som avholdes hos oss.

  • Oppfylle kravene til helse

Kravene til dokumentasjon fremkommer i søknadsskjema, som skal sendes til Norsk Test.

Se www.norsktest.no.

 

Når og hvor kan du avlegge prøve?

Se TERMINLISTEN når vi avholder prøve. Du må gjerne ta kontakt for å avtale nærmere. Vi aksepterer at du bruker din egen båt hvis den er over 10 meter, og det kan godt være 2-3 medseilere i båten som ønsker å ta sertifikatet.

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS