KYSTNAVIGASJONSKURS

 


Kurset har kommet i stand fordi mange båteiere har savnet et kurs som går i dybden på navigasjon, men som ikke ønsker å bruke så mye tid og penger som kurset til Fritidsbåtskippersertifikatet representerer.

Det har således vært et savn at det ikke finnes kurstilbud som fagmessig ligger mellom Båtførerprøven og Fritidsbåtskipper.

Vi har derfor valgt å arrangere et nytt kurstilbud som omhandler hele navigasjonsdelen til Fritidsbåtskipper. Av elementer som gjennomgås kan vi nevne:

Retting av kurser for misvisning, deviasjon, drift og strøm; Rettvisende og relative peilinger: Posisjonsbestemmelse ved forskjellige typer peilinger; Seilas i mørke, fyr og fyrlykter, karakteristikker, sektorer; Kartkonstruksjon, målestokk, forskjellige typer kart; Sjømerker, kardinal- og lateralmerker; Tidevann; med mer.

Elevene starter på kurset i samme klasse som de som skal gjennomføre en full Fritidsbåtskipper, og avslutter etter leksjon 8. De har da en mulighet for å fortsette, enten uten opphold, eller også kan de gjennomføre resten av Fritidsbåtskippersertifikatet på et senere tidspunkt.

Følgende materiell er inkl. i prisen:
Overseilingskart (Skagerakkartet nr. 305), Skolekart Ytre Oslofjord i målestokk 1:50.000, Lærebok Kystnavigasjon samt Fiskerialmanakken.

Eleven må holde seg med følgende:
Notatblokk, blyant og kulepenn, parallellforskyver, linjal og passer.

Hvis du går inn på siden terminliste finner du ut når kurset begynner, og til hvilken pris.

Kurset gir ingen formell kompetanse annet enn den praktiske nytten det vil ha for en ivrig båteier. Det vil bli utstedt diplom etter endt kurs.

For nærmere info:

Norsk Maritim Skole as.
Postboks 170, 1431 Ås.
Besøksadresse: Sjøsenteret, Husvikholmen, 1440 Drøbak
Tlf: 91 32 49 24
Email: nbgunnar@online.no

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS