Hvordan bruke passeren

 

Navgasjonsverktøy

Hvordan bruke passereren

Ved å bruke skalaen for breddegradene på sjøkartet ditt, kan du finne avstandene inautiske mil (nm).
Ett minutt på breddeskalaen tilsvarer en nautisk mil. Og, obs, du må ikke bruke skalaen underst som viser lengden, dette blir helt galt.

Plasser det ene beinet på passeren i posisjon A og det andre i posisjon B. Behold denne vinkelen i passeren og mål avstanden på breddeskalaen. I dette eksemplet er distansen 15 minutter, eller 15 nautiske mil. Bruk skalaen rett på utsiden av punktene du setter passeren i, da får du den riktige avstanden.   

Ved å vandre med passeren kan du finne avstander med større lengder enn spennvidden på passeren

Du kan f.eks tegne en blyantstrek mellom punktene, og sette av for eksempel hver 12 nm som vi har gjort her

Distansen mellom de to bøyene er her 2 x 12 nm, d.v.s. 24 nm. Men det er jo sjelden at vi kommer ut så riktig.

Her har vi først tatt en måling på 12 nm, og så tatt resten etterpå som vi måler
på breddeskalaen. Her måler vi dette til 7,75 nm. Avstanden blir følgelig:
12 nm + 7,75 nm = 19,75 nm.

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS
 
tml>