”WORLD WIDE”

WORLD WIDE

Som innehaver av Fritidsbåtskippersertifikat har du anledning til å være "skipper" eller fører av fritidsbåt med største lengde inntil 24 meter i stor kystfart.

Ønsker man å være "skipper" eller fører utover dette fartsområdet må man ta et tilleggskurs med tilhørende eksamen som gir en påtegning på sertifikatet at det er gyldig i ubegrenset fartsområde (World Wide).

Dette kurset er derfor kun beregnet på de som allerede har Fritidsbåtskippersertifikat.
For å oppnå "World Wide" status må man dessuten inneha VHF sertifikat.

Kurset gjennomgår grunnleggende prinsipper for seilas i kart med liten målestokk og over store avstander. Videre vil man på generelt grunnlag få god kunnskap i storsirkelseilas, både hvilken nytteverdi det ligger i dette, og begrensninger.

Det gjennomgås bruken av aktuelle nautiske tabeller, samt opplæring i begrepet himmelkula og dets koordinater.

Videre vil det bli gitt opplæring i instrumenter som kronometer og sekstant, både teoretisk og ved praktiske øvelser.

Det gies grundig opplæring i bruk av "Pilot Chart" som gir en mengde informasjon. Du skal også ha en grundig innføring i hvor du kan finne aktuelle værvarsler,uansett hvor du måtte befinne deg.

Det vil også bli gjennomgått de regler og plikter som en norsk båt vil ha i internasjonalt farvann, om innsjekking- og tollklareringsrutiner, og om hvilke dokumenter som skal være om bord.

Kurset vil gå over 14 kurskvelder på kveldstid eventl. raskere ved intensivkurs på dagtid og helger.

Alt materiell vil være inkludert i prisen på kurset.

Klikke deg inn på siden terminliste, og du ser når kurset starter, og til hvilken pris.


Norsk Maritim Skole as.
Postboks 170, 1431 Ås.
Besøksadresse: Sjøsenteret, Husvikholmen, 1440 Drøbak
Tlf: 91 32 49 24
Email: nbgunnar@online.no

 

 

 
MARITIME KURS
 
TIPS